top of page
SHIPPING POLICY

การจัดส่งสินค้าออกจากคลัง

                หากสินค้าที่คุณสั่งซื้อมีพร้อมในคลังของเรา บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าออกจากคลังสินค้าภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากคำสั่งซื้อสินค้าสมบูรณ์เรียบร้อย (เฉพาะในวันทำการ) สินค้าของ หอมไททุกรายการจัดส่งโดยระบบขนส่งประสิทธิภาพสูง (Premium Courier) ซึ่งจะดำเนินการจัดส่งสินค้าใน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

 

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

                การจัดส่งสินค้าดำเนินการด้วยระบบของบริษัท ร่วมกับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าประสิทธิภาพสูงอื่นๆ (Premium Courier) เพื่อให้เราแน่ใจได้ว่าสินค้าจะจัดส่งถึงมือคุณอย่างรวดเร็วที่สุด  โดยใช้ระยะเวลาจัดส่งสินค้าถึงมือคุณไม่เกิน 2-3 วันทำการในเขตกรุงเทพ และ 3-5 วันทำการ ในเขตปริมณฑล และต่างจังหวัด หรือกรณีสั่งสินค้าแบบชุดจะใช้ระยะเวลาจัดส่งไม่เกิน 7 วัน  ทั้งนี้บริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าหลังจากคุณสั่งซื้อสินค้าแล้วจะได้รับสินค้าภายในวันถัดไป แม้ว่าจะมีหลายพื้นที่ที่ลูกค้าจะสามารถรับสินค้าได้ในวันรุ่งขึ้นก็ตาม และในบางพื้นที่อาจจะใช้ระยะเวลาการจัดส่งที่นานกว่าปกติ*

*เฉพาะ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส แม่ฮ่องสอน เชียงราย อำเภอสังขระบุรี และบางพื้นที่ที่เป็นเกาะ อาจใช้เวลาในการจัดส่งมากกว่าปกติ 1-2 วันทำการ อย่างไรก็ตามทีมงานของเราจะพยายามจัดส่งถึงมือคุณอย่างเร็วที่สุด

กรณีที่พนักงานไปจัดส่งสินค้าแล้วไม่มีผู้รอรับสินค้าที่บ้าน

                การจัดส่งสินค้าเมื่อไม่มีผู้รอรับสินค้าอยู่ที่บ้าน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และดุลยพินิจของพนักงานจัดส่งสินค้าว่าสามารถจะทำการวางสินค้าไว้ที่หน้าบ้านได้หรือไม่ ในกรณีที่พนักงานจัดส่งสินค้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีผู้ลงชื่อรับสินค้า พนักงานจัดส่งสินค้าจะฝากสินค้าไว้ที่ผู้จัดการอาคารหรือพนักงานเฝ้าประตู โดยจะพิจารณาเลือกวิธีการที่ดีที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่หากไม่สามารถทำการจัดส่งสินค้าได้ สินค้าจะถูกตีคืนมาที่บริษัท  คุณสามารถทำเรื่องขอคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน แต่ไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า (อ่านรายละเอียดได้ที่ นโยบายการคืนเงิน ) ในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกปฏิเสธ ทางบริษัทจะไม่ทำการจัดส่งสินค้ากลับไปอีกครั้ง คุณจะต้องดำเนินการสั่งซื้อใหม่เพื่อที่จะได้รับสินค้าที่คุณต้องการ

 

แจ้งส่งสินค้าไปยังที่อยู่อื่นๆ

ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเมื่อได้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

 

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

ไม่มีค่าบริการในการจัดส่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/ปรับเปลี่ยนค่าบริการในการจัดส่งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ

ในขณะนี้เราสามารถจัดส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนม่า เวียดนาม ​ 

การจัดส่งสินค้าล่าช้า

หากทำการสั่งซื้อสินค้าภายในเวลา 16.00 น. ของวันทำการปกติ คุณจะได้รับสินค้าหลังจากคำสั่งซื้อสมบูรณ์แล้วภายใน 2-3 วันทำการ ซึ่งเราจะพยายามจัดส่งสินค้าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก็อาจมีบางกรณีที่จะทำให้คุณได้รับสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด

สาเหตุที่อาจจะทำให้การจัดส่งสินค้าล่าช้า :

 • ข้อมูลสถานที่จัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง

 • ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผู้สั่งสินค้าไม่ถูกต้อง

 • ไม่สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้

 • ไม่มีคนอยู่รับสินค้าตามสถานที่ได้นัดหมาย

 • แจ้งสถานที่จัดส่งสินค้าไม่ตรงที่อยู่ตามใบสั่งซื้อ

 • ลูกค้าชำระเงินล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการชำระเงิน

 • คำสั่งซื้อที่จำเป็นต้องหยุดชะงักหรือล่าช้า อันเนื่องมาจากการสั่งซื้อสินค้าในรายการใดรายการหนึ่งเป็นจำนวนมากทำให้สินค้าในคลังของเราไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย (เป็นกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก)

 • เหตุสุดวิสัยที่ทำให้การจัดส่งสินค้าไม่เป็นไปตามกำหนด (เช่น ภัยธรรมชาติหรือสภาพอากาศที่ผิดปกติ เป็นต้น)

 

 

 

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้หลังจากการกดยืนยันภายใน 12 ชั่วโมง 

โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่เบอร์ 02-961-3717 ในเวลาทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.) 

หรือ อีเมลล์ homthai2016@gmail.com

RETURN POLICY

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 2. ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัทฯ) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ)

 3. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน แต่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหาย  สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า และ ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้า ตามความเป็นจริง

 4. กรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ โดยสินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน  ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าใหม่ ให้แก่ลูกค้า

 5. กรณีลูกค้าไม่พึงพอใจสินค้า  ลูกค้าต้องแจ้งสาเหตุพร้อมนำส่งหลักฐานมาทางบริษัท อาทิการเกิดผื่นคัน หลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์  ลูกค้าแนบผลการตรวจสภาพผิวที่เกิดอาการแพ้ ลูกค้าต้องส่งวิดีโอขั้นตอนการใช้ ว่าใช้อย่างถูกต้อง ไม่ได้เกิดจากการใช้สินค้าผิดวิธี

 

หมายเหตุ

 • โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับสินค้า และเอกสารอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนสินค้าหากลูกค้าไม่กรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิจองสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ

 • ที่อยู่สำหรับคืนสินค้า Homthai

 • อาคาร 69/37 Force Building ซอยพระแม่มหาการุณย์ 12/1  ถนนติวานนท์ ตำบาลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

REFUND POLICY

นโยบายการคืนเงิน

รูปแบบและวิธีการคืนเงิน

1. กรณีชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต  บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าหลังหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการของธนาคารแต่ละธนาคาร  กลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิต ที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 15 – 30วัน (ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น)

2. กรณีชำระสินค้าผ่าน โอนผ่านบัญชีธนาคาร เก็บเงินสดปลายทาง เอทีเอ็ม บริษัทฯ จะทำการโอนเงินค่าสินค้าหลังหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการของธนาคารแต่ละธนาคาร คืนกลับเข้าบัญชีธนาคาร ที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งไว้ทีเมนูขอคืนสินค้า ภายในระยะเวลา 15 -30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบ

3.กรณชำระสินค้าผ่าน PayPal  บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินผ่านบัญชี PayPal ของท่านหลังหักค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามนโยบายของ Paypal ภายใน 15-30 วันทำการ

 

เอกสารที่ต้องใช้ในประกอบในการส่งคืนสินค้า

 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเงินสด)

 • สำเนาเอกสารรายการสั่งซื้อสินค้า (Sale Order)

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

bottom of page